2)KAMPLARA, YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERE KATILIM İÇİN PUANLAMA ESASLARI

           Kıymetli Arkadaşlarımız,
         Bu güne kadarki  uygulamalarımızdan edindiğimiz tecrübe ile Derneğimizin planlı faaliyetlerimizden sadece Üyelerimiz; yaz kampı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezileri için            müracaat eden üyelerimize müracaat sayısı tahsisten fazla olduğunda tahsis prensiplerimiz aşağıda izah edildiği şekilde uygulanacaktır.

   Etkinliklere Tahsis için puan sistemi uygulanacaktır; Puan planlaması yapılan etkinliğin (Kamp,Yurt içi ve Yurt Dışı Geziler ve Otel) katılım listesinin gerçekleştiği tarihe kadar yatacak aidatların getirdiği puan esas alınacaktır.(Şehit Arkadaşlarımızın Eşleri bu puanlama dışındadır).
      - Üyelerimize üyeliklerinin (2010 yılından başlayarak  aidat ödedikleri) her yılı için +2 Puan verilir ,
      - Üyelerimizin aidatlarını aksatmadan ve tam ödemeleri halinde (2010 yılından başlayarak  aidat ödeyenler için)toplamda +2 sadakat puanı verilir.(Geçmişte ödenmeyen aidatların tamamı ödenmesi durumunda aynı puanlar yine verilir)

       - Üyelerimizden 2018 Ocak ayından itibaren ÇYDD veya başka kurum üzerinden öğrenci harçlığı verdiğimiz öğrenciler için ödeme yapanlara (asgari1.000,00TL) her ödediği yıl için ayrı ayrı yıllık +2 Puan ilave verilir.
       - Kullanılan her kamp ve Gezi için -1 Puan düşülecek,
       - Hesaplanan bu puan üyenin o yıl Kamp, Otel ve Gezi tahsis sıralamasını belirleyecek (Katılım için o yılın aidatının ödenmesi şarttır).               
       
- Örnek hesaplama: Üyemiz; 2010-2018 yılları aidatları tam yatırdığı için toplam da +18 puan, aidatların hiçbirisini     aksatmadığı    için  +2 puan, 18+2=20 toplam puan eder. İki kampa/Geziye katılmış -2 puan eksilince, 20- 2 = 18 puan 2018  etkinlikleri için tahsiste değerlendirilecek puanıdır.
       - Eşitlik halinde ise (o yılın aidatının ödenmesi koşulu ile) tahsis sıralaması dernekte hazır olanların katılımı ve kura ile tespit edilecektir.