DERNEK YÖNETİM/DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ARKADAŞLARIMIZ

DERNEK YÖNETİM KURULLARI
GENEL KURUL GÖREV YILLARI DERNEK BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SEKRETER SAYMAN ÜYE
1 nci  1992-1995          
2 nci  1995-1998          
3 ncü  1998-2001          
4 ncü  2001-2004          
5 nci  2004-2007          
6 ncı  2007-2009          
7 nci  2009-2012 Saadettin AYDOS Ali ÇAMURCU Muzaffer ÖZKAN Adnan ATALAY Cemalettin ÖZCAN 
8 nci  2012-2015 Ömer ÇELİKKESEN Mustafa İLHAN Yusuf KARA Tandoğan KOPARAL  Cemalettin ÖZCAN 
9 ncu  2015-2018 Yusuf KARA  Cemalettin ÖZCAN  Mehmet  ÖZER Tandoğan KOPARAL  Abdülaziz DİKE
10 ncu  2018-2021 Hikmet BAŞIBÜYÜK  Cemalettin ÖZCAN  Nurettin BAYIR  Tandoğan KOPARAL  Cahit SERT
11 nci  2021-2024 Cemalettin ÖZCAN  Yusuf KARA Süleyman ÖZGÜN Tandoğan KOPARAL  Cahit SERT
12 nci             
13 ncü             
14 ncü             
15 nci            
 
 DERNEK DENETİM KURULLARI
GENEL KURUL GÖREV YILLARI  KURUL BAŞKANI  BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE
1 nci 1992-1995      
2 nci 1995-1998      
3 ncü 1998-2001      
4 ncü 2001-2004      
5 nci 2004-2007      
6 ncı 2007-2009      
7 nci 2009-2012  Süleyman ÖZGÜN  Nurattin BAYIR  Ferudun ŞEN
8 nci 2012-2015  Kerim KOÇER   Mehmet ÖZER  Yusuf DEMİRCİ
9 ncu 2015-2018  Yusuf DEMİRCİ  Ahmet Turan ÖZTÜRK  Şahap AYKUL
10 ncu 2018-2021  Vecihi TEZCAN   Ahmet OYTUN  Orhan TURFAN
11 nci 2021-2024  Ahmet OYTUN  Sefa Hüseyin ÖZERKAN   Musa YILDIRIM
12 nci        
13 ncü        
14 ncü        
15 nci