6)TSK AKILLI KART  HAK SAHİPLİĞİ ESASLARI (2022) 

https://www.msb.gov.tr/AkilliKart/icerik/hakkimizda (msb.gov.tr) den son ve güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.
TSK AKILLI KART  HAK SAHİPLİĞİ ESASLARI :

    ""ASIL HAK SAHİBİ "" olarak bahsedilen kişi muvazzaf ya da emekli subayın kendisidir  :
1.ASIL HAK SAHİBİNİN EŞİ:Asıl hak sahibinin vefatı halinde eşlerin hak sahipliği evleninceye kadar devam eder.Eşin yeniden evlenmesi halinde kart hakkı sona erer.Yeni evliliklerinden sonra boşansalar dahi hak sahibi olamazlar.
2.ASIL HAK SAHİBİNİN ÇOCUKLARI:11 yaşını doldurup 12 yaşından gün alan çocuklar kart hakkına sahip olur.
   a.Anne ve babanın sağ olması durumunda:
      (1)Erkek çocuklar: Öğrenim ve çalışma durumuna bakılmaksızın (bekar ve boşanmış olan) 35 yaşını bitirinceye kadar TSK Personel Akıllı kart hakkına sahiptir. Yaş sınırını (36 yaşından gün alma)  tamamladığında ya da evlenmeleri halinde TSK Personel Akıllı kartı iptal edilir ve Günübirlik giriş kartı alır(Gelin Dahil).
      (2)Kız çocuklar: Öğrenim ve çalışma durumuna bakılmaksızın bekar,dul ya da boşanmış kız çocukları yaş sınırı olmaksızın TSK Personel Akıllı kart hakkına sahiptir. Evlenmeleri halinde iptal edilerek Günübirlik giriş kartı verilir(Damat dahil).
   b.Anne ve babanın her ikisininde vefat etmesi durumunda:Erkek ve kız çocuklar 35 yaşını bitirinceye kadar TSK Personel Akıllı kart hakkına sahiptir(Bekar/boşanmış).36 yaşından gün aldıktan sonra kendilerine Günübirlik giriş kartı verilir(Bekar). Hangi yaş’ta olursa olsun evlendikleri takdirde tüm kart hakları sona erer.
   c.Asıl hak sahibi, vefatından önce eşinden boşanmış ve yeniden evlenmemişse:Erkek ve kız çocuklar 35 yaşını bitirinceye kadar TSK Personel Akıllı kart hakkına sahiptirler.Yaş sınırını tamamladıklarında ya da evlendiklerinde tüm kart hakları sona erer.
3.ASIL HAK SAHİBİNİN ANNE VE BABALARI: Öz anne ve babaya; anne veya babanın vefatından sonra yeniden evlenme durumunda üvey anne/babaya TSK Personel Akıllı kartı verilir. Asıl hak sahibinin anne ve babasının boşanmaları ve daha sonra başka evlilik yapmaları halinde asıl hak sahibi öz veya üvey sadece bir anne ve bir baba seçmek durumundadır. Eğer üvey anne/babayı seçerse öz anne/babadan “feragat dilekçesi” alınır. Asıl hak sahibinin vefat etmesi halinde anne ve baba Askerlik Şubelerine başvurarak TSK Personel Akıllı kartı alabilirler.
4.ASIL HAK SAHİBİNİN KARDEŞLERİ:
    a. Öğrenim ve çalışma durumuna bakılmaksızın 11 yaşını doldurmuş bekar erkek ve kız kardeşlere 35 yaşına kadar,TSK Personel Akıllı kartı verilir. Sadece Kız Kardeşlere 36 yaşından sonra Anne/Baba vefat ise Günübirlik giriş kartı verilir(Bekar)
    b. 35 yaşından büyük olup %40 ve daha yüksek oranda özürlü olan,çalışamaz durumda ve evli olmayan kardeşlere,
    c. Asıl hak sahibinin vefatı halinde erkek ve kız kardeşlerin kart hakları 35 yaşını dolduruncaya kadar devam eder.                    

ASKERİ SOSYAL TESİSLERE GÜNÜBİRLİK GİRİŞ KARTI 
1.ÇOCUKLAR VE EŞLERİ (GELİN VE DAMATLAR):Evlilik veya yaş sınırının dolması nedeniyle TSK Personel Akıllı Kart hakkını kaybeden erkek ve kız çocukları ile eşlerine Günübirlik giriş kartı verilir.
     a. Asıl hak sahibinin vefatı halinde: Asıl hak sahibinin çocukları ve eşlerine geride kalan öz veya üvey ebeveyn beyanname vererek kart çıkartabilir. Ebeveyn beyanname vermekten kaçınırsa çocuklar kendileride beyanname verebilirler. Asıl hak sahibi vefatından önce eşinden boşanmış ve evlenmemişse evli çocuklara Günübirlik giriş kartı verilmez.
    b.Asıl hak sahibi ve eşinin her ikisinin de vefatı halinde:
       (1)Evli çocukların ve eşlerinin kart alma hakkı olmayıp; almış oldukları kartlar son kullanma tarihine kadar geçerlidir.
       (2)36 yaşından gün almış bekar erkek ve kız çocukların Günübirlik giriş kartı hak sahipliği devam eder. Bu durumda başvuru çocuklar tarafından yapılır.
       (3)Evli olan %40 ve daha yüksek oranda özürlü çocuklar ile eşleri Günübirlik giriş kartı alabilirler.
2.KIZKARDEŞLER: Asıl hak sahibinin anne veya babasının vefatı halinde 36 yaşından gün almış bekar kız kardeşlere
    Günübirlik giriş kartı verilir. Kız kardeş hem subay hem de astsubay kardeşe sahipse subay günübirlik giriş kartı verilir,Özel durum hanesine astsubay olan kardeşin kimlik bilgileri yazılır.
3.MÜSTAFİ SUBAYLAR: Müstafi subayların kendilerine ve eşlerine Günübirlik giriş kartı verilir. Asıl hak sahibinin vefatı halinde eşlerinin hak sahipliği evlenmedikçe devam eder. Evlenip boşanırsa yeniden hak sahipliği kazanamaz.(müstafi subay olan eşinden maaş dahi alsa kart hakkını kaybettikten sonra yeniden alamaz.)